Nếu bạn bị mất hoặc muốn thay đổi thẻ BHYT bạn có thể làm online tại nhà vừa thuận tiện, vừa nhanh gọn.

Qua cổng dịch vụ công Quốc Gia

Bước 1: Truy cập vào đường link https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

anh 1

Đăng ký tài khoản nếu chưa có, sau đó Đăng nhập

Bước 2. Bấm vào tên tài khoản của bạn, chọn Thông tin cá nhân.

Tiếp tục chọn Tiện ích > Bảo hiểm xã hội > Bấm Cập nhật > Điền thông tin mã số BHXH để hoàn tất.

anh 2

Bước 3: Chọn Dịch vụ công trực tuyến ở Trang chủ –> Chọn cơ quan thực hiện là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhấn Tìm kiếm.

Tiếp tục chọn Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế –> Chọn Danh sách dịch vụ công > Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất > Nộp trực tuyến.

anh 3

Bước 4: Màn hình sẽ được tự động chuyển sang giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các thông tin đề nghị cấp lại thẻ BHYT sẽ được tự động hiển thị. Tại Địa chỉ nhận kết quả, bạn có thể chọn hình thức Qua dịch vụ bưu chính để thuận tiện cho bạn.

anh 4

Qua ứng dụng VssID

Bước 1: Tải ứng dụng VssID, đăng ký tài khoản (nếu chưa có) sau đó đăng nhập vào tài khoản

Bước 2: Tại màn hình chính ứng dụng, bạn chọn Dịch vụ công.

anh 6

Bước 3: Chọn dịch vụ Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất > Địa chỉ nhận kết quả > bạn chọn một trong hai phương thức. Đầu tiên là Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả > Gửi, bạn sẽ có địa chỉ và Email của Cơ quan BHXH để đến nhận thẻ BHYT mới hoặc qua dịch vụ bưu chính.

anh 7

Bước 4: BHXHVN sẽ gửi mã OTP cho bạn. Quay lại ứng dụng VssID để nhập mã OTP và nhấn Xác nhận để hoàn thành quy trình cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.

the-9851-1615898505

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc đối với người lao động

Căn cứ theo quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp sẽ phải đóng mức bảo hiểm y tế theo quy định cụ thể như sau: Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Căn cứ vào bảng ta thấy mức đóng BHYT của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đơn vị có mức đóng là 4,5% mức tiền lương tham gia BHXH. Trong đó 3% do người sử dụng lao động đóng và 1,5% do người lao động đóng.

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo quy định các đối tượng tham gia BHYT tự nguyện sẽ buộc phải tham gia theo hình thức hộ gia đình. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay, mức lương cơ sở vùng là 1.490.000 đồng/tháng, do đó mức đóng cụ thể của người tham gia BHYT hộ gia đình như sau:

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng

Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng

Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng

Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng

Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng

Người thứ 5: 26.820 đồng/tháng

Khi tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng phù hợp. Đóng theo từng tháng, đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng 1 lần.