Cổ nhân dạy: 3 đặc điểm nguy hại một đời, phúc họa vô môn, không sửa ắt sẽ khổ cực cả đời

Kỳ thực thì làm người mà lúc nào chỉ biết chọn con đường tránh khổ tìm sướng thì đó chính là sai lầm, là sự thể hiện của kẻ yếu đuối chưa trưởng thành.

Phúc họa vô môn, do đa ngôn mà tạo

Làm người nhất định phải biết nhìn lại bản thân, tự kiểm điểm cính mình và nhìn ra được 3 cái sai của bản thân.

Thứ nhất là luôn cho mình đúng, thứ hai là nói nhiều, thứ ba là dù biết lời nói ra sẽ làm tổn thương người khác nhưng vẫn không kìm chế được bản thân, cương quyết nói ra cho bằng được.

Sau khi nhìn lại bản thân, nhận ra được khuyết điểm ở vấn đề ăn nói của mình thì mỗi người phải học cách cai bỏ những thói xấu của bản thân.

Những người trưởng thành thì lúc nào họ có sự trầm tính, ăn nói nhẹ nhàng chậm rãi. Nhờ đó mà họ mới được người khác kính nể.

9h-2

Bệnh của người, phần nhiều do kiêu ngạo

Cổ nhân dạy: Một người đến 20 tuổi mà vẫn chưa biết kiểm soát sự kiêu ngạo thì sẽ chẳng có tiền đồ, 30 tuổi kiêu ngạo chưa bỏ thì người đó khó mà làm nên sự nghiệp. 20 tuổi là lúc chúng ta chập chững bước vào đời, hiểu biết nông cạn, tự cao sẽ khiến mọi người xung quanh khó mà chấp nhận được.

Có thể nói kiêu ngạo chính là căn bệnh ác tính của con người, nếu không trị, ắt rước họa vào thân.

thanh-hien-1

So kè được mất

Kỳ thực thì làm người mà lúc nào chỉ biết chọn con đường tránh khổ tìm sướng thì đó chính là sai lầm, là sự thể hiện của kẻ yếu đuối chưa trưởng thành. Vạn sự trên đời thì muốn được nhất định phải mất, chất phác thật thà ắt sẽ thắng tinh khôn giản xảo.

Từ ngàn đời này thì bất kỳ ai cũng đề cao tiêu chuẩn đạo đức là việc khó làm, tuy khó làm nhưng làm được lại chính là tấm bẻ bảo đảm giúp cho chúng ta vượt qua được đại nạn.